تاریخ  12/12/1386

زبان فارسی وب سایت شرکت فعال گردید و همچنین نمونه های اجرا شده به روز رسانی شد .
بزودی گواهینامه و مجوزهای جدیدی را شرکت نگاه توس کسب خواهد کرد.

تاریخ  12/12/1376

بزودی نمونه
Sample پروتزهای آماده با تنوع بسیار زیاد جهت پزشکان و کلینیک های محترم ارسال خواهد شد.

تاریخ  12/12/1376

جهت دریافت
Sample با ما تماس بگیرید.

   

مشهد - خیابان دانشگاه ۲۳ شماره ۲۴ طبقه سوم واحد ۵
تلفن :                        ۸۴۴۸۳۷۳ - ٠۵۱۱
تلفکس :                    ۸۴۴۸۳۷۲ - ٠۵۱۱
همراه :                         ٠۹۱۵۱۱۳۱۴۱۸
                                   ٠۹۱۵۱۱۱۶۵۷۹
پست الکترونیک :  info@negahtoos.com
وب سایت :          www.negahtoos.com 

 

Tel.: +98 - 511 - 8448373
Telefax: +98 - 511- 8448372
Mobile : +98 - 9151116579 +98 - 9151131418
E-mail : info@negahtoos.com
Web Site: www.negahtoos.com
Address: 3rd. floor, No. 24 , 23th. Daneshgah St., Mashad-IRAN

 

 

 

 


درباره ماخدمات ماگواهینامه هامحصولاتتماس با ما

2008 Copyright by Negahtoos
Powerd by:     AraOne Studio

Contact e-mail
info@negahtoos.com